• »Under alla år som jag gått på Projektnäring har det alltid varit mycket bra föreläsare. Efteråt är jag full av energi och ny inspiration!« Cecilia Snitth, Swedbank
  • »Mycket intressanta föreläsare som skapade nya tankebanor!« Peter Almstedt, Telge AB

Vi stödjer Projektnäring