Höstträffen med Årets Projektledare 2019

Tillbakablick och framåtblick: Projektens roll i framtiden

NÄR: 15 NOVEMBER 2019
TID: 08.00 – 12.00 med efterföljande lunch.
PLATS: STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE

ÅRETS PROJEKTLEDARE
Vid Projektnärings höstträff delas priset ”Årets Projektledare” ut av svenska Projektakademien. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Missa inte chansen att få reda på vem årets projektledare blev och ta del av pristagarens erfarenheter.

Konferencier är som vanligt Jan Öhman.


Jonas Söderlund

Jonas har lång erfarenhet från forskning om projekt och projektledning. I denna föreläsning reflekterar han över projektens historia, grundtankarna med projektorganisering och på vilka sätt som användning av projektformen har utvecklats och förändrats. Detta leder fram till ett antal mönster om projektens roll i framtiden. Vad blir centralt för att lyckas med projekt i framtiden? Hur ändras projektledarrollen? Hur ska vi säkerställa att projektledning görs på bästa sätt?

Jonas Söderlund är professor vid Handelshögskolan i Oslo. Han har publicerat ett tiotal böcker och publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i internationellt ledande tidskrifter. Han är medlem i Project Management Institutes Advisory Board, redaktör för tidskriften Project Management Journal och redaktör för Oxford Handbook of Project Management.


Interaktiv Paneldiskussion – Projektens roll i framtiden

Vi har hållit ett tjugotal träffar inom ramen för Projektnäring. Vad har vi lärt? Vilka är våra funderingar framåt? Vi har satt samman en panel av ledamöter från projektakademien inklusive tidigare pristagare av priset ”Årets projektledare” för att diskutera projektformens utveckling och dess roll i framtiden.