Höstträffen med Årets Projektledare 2013

Datum: 2013-11-22
Tid: 08.00 – 13.00

Under höstens träff i Projektnäring kommer du att få träffa Årets projektledare 2013, som utses av Svenska ProjektAkademien (SPAK). Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. På Projektnäring kommer du som deltagare att få lyssna till erfarenheter från årets vinnare. De tre finalisterna är:

Anders Granberg, som såg till att Facebook miljardinvesterade i ett megadatacenter i Luleå

Lars Bergdahl, som projektledde utbyggnaden av den internationellt viktiga transportlänken Haparandabanan

Martin Österdahl, som gjorde Eurovision Song Contest 2013 i Malmö till det som många kallar det bästa någonsin

Utöver detta kommer du att få lyssna till två andra spännande föreläsare, som ger dig fler perspektiv och utmanande tankar på din vardag som projektledare.


Mikael Genberg

Mikael Genberg har under de senaste decenniet drivit ett antal spektakulära hotellprojekt både i Sverige och internationellt. Några exempel är undervattenshotellet Utter Inn och Zanzibar Undervattenshotell.

Det omöjliga är möjligt är utgångspunkten för hans projektledarskap och han kommer i sin presentation att prata om vikten av balans mellan mod, visioner och kompetens för att nå extraordinära resultat. Hans förmåga att bygga nätverk och finns nya lösningar för sina idéer inspirerar årligen tusentals åhörare.

Mikael kommer också att beröra skillnader och likheter mellan olika projektledarskap och understryka vikten av att nå hjärtat via hjärnan för ett fungerande samarbete. Hur delar man med sig av en vision och samtidigt tillåta andra tolkningar av visionen utan att förlora målet?


Philip Runsten

Philip Runsten är forskare på Handelshögskolan i Stockholm, med gedigen erfarenhet av företags- och projektledning. Hans forskning utgår ifrån det faktum att arbetsgrupper vanligen presterar långt under sin potential. Att gruppen har tydliga och gemensamma mål anses ofta vara avgörande för framgång men så är inte fallet.

Framgångsrika grupper kännetecknas istället av att de har komplexa bilder av sitt uppdrag och av att deltagarna nätverkar och visar omsorg om varandra. I en avhandling om Kollektiv förmåga har Philip Runsten vid Handelshögskolan i Stockholm studerat vad som gör kunskapsintensiva arbetsgrupper effektiva. När arbetsgrupper formas läggs stor möda på att identifiera och involvera rätt deltagare med rätt kompetenser. Därefter utgår man i regel från att förutsättningar för framgång har skapats. Detta är dock långt ifrån säkert.

Forskning visar tvärtom att koordinationsproblem och social dynamik gör att grupper vanligen presterar långt under sin potential. Även när människor är motiverade och villiga att dela med sig av sin kompetens är det inte säkert att så sker på grund av rena kommunikationssvårigheter. Alla samarbeten kan utvärderas – det finns dramatiska skillnader mellan olika grupper. En normalgrupp lägger ca 40 % av sin tid på uppgiften (och resten på annat), medan en välutvecklad grupp kan lägga 80 % på uppgiften.

Philip kommer i sin presentation att utmana traditionella uppfattningar om ledarskap och vad som gör arbetsgrupper effektiva, som kommer att ge dig nya tankar i ditt projektledarskap.

Här kan du ladda ner Philip Runstens presentation.