Höstträffen med Årets Projektledare 2014

  • Datum: 21 november 2014
  • Tid: 08.00-13.00

På Projektnärings höstträff utses Årets Projektledare 2014, som även delar med sig av sina lärdomar och framgångsrecept. Årets Projektledare utses av Svenska ProjektAkademien (SPAK). Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Förra året vann Martin Österdahl från SVT, som projektledde Eurovision Song Contest i Malmö 2013.
De tre finalisterna är:

– Göran Östling, Scania

– Jan-Erik Larsson, Volvo

– Anders Persson, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

Dessutom kommer föreläsarna Anna Dyhre och Annika Steiber, som utmanar dina perspektiv och tankar i din vardag som projektledare.


Anna Dyhre

Projekt är människor – men vad ska du göra som projektledare när medarbetarna börja bete sig på ett sätt som du inte sett tidigare?

När kommande generationer – 80-talister och 90-talister – bemannar ditt projekt med sina högst egna värderingar? Just nu upplever många företag ett omvänt styrkeförhållande, där kandidaterna ställer högre krav och flyttar på sig om de inte trivs eller utvecklas i hög takt.

Yngre målgrupper är mer lättrörliga och vi lever i en referensekonomi där sociala medier och att jobba i rätt projekt spelar större roll för den enskildes varumärke. Ett varumärke som stämmer överens med dina egna värderingar och ambitioner. Forskning visar också att duktiga medarbetare har en förmåga att dra till sig andra duktiga medarbetare.

Helt klart är att du som ledare kommer att ställas inför nya utmaningar i framtiden.
Anna kommer att ge oss exempel på vad attraktiva företag gör och hur unga ser på vad som gör ett företag eller ett projekt attraktivt – både ur ett kommunikationsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. Anna kommer även att ge oss konkreta tips och modeller för att se till att bygga ett starkare varumärke.

Anna har en jur kand från Lunds universitet och en European Master of Law and Econimics från Universiteit of Gent, Belgien. Anna Dyhre var tidigare chef för Universum Sverige och är numera rådgivare och föreläsare. Hon arbetar med att fånga in och förstå vad som driver och attraherar talanger världen över.


Annika Steiber

I en tid när omvärlden förändras allt snabbare ställs krav på omprövning av traditionella sätt att organisera och driva verksamheter. Så även på vårt sätt att genomföra olika projekt. Vad kan vi lära av de misstag vi gör och ser? Kan vi lära oss något av hur man gör i dagens framgångsrika företag som t.ex. Google?

På plats i Kalifornien har Annika Steiber ägnat närmare ett år åt att studera hur företaget Google leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Studien bygger på djupintervjuer av 28 anställda. Studien av Google är den första empiriska forskningsstudien av sitt slag i världen.

Som ett exempel på slutsatser så är det visionära och coachande ledarskapet en viktig faktor i Googles framgång och företaget har en semi-strukturell och snabbrörlig organisationsform, som bäst kan beskrivas som 50 % struktur och 50 % kaos. Strukturen för att säkra produktiviteten och kaoset för att skapa handlingsutrymme för innovationer. Ingen chef kan säga nej till ett 20% – projekt, när en medarbetare vill testa en egen idé.

Annika Steiber är Filosofie doktor. 2012 lade hon fram doktorsavhandlingen; Organizational Innovations: A conceptualization of how they are created, diffused and sustained, vid Chalmers tekniska högskola. Hon är idag nordisk marknadschef, Strategos Inc.

Annikas presentation kommer att ge dig nya perspektiv på ditt projektledarskap och på den projektmiljö som du arbetar i.