Vårträffen 2020 (Inställd)

Vi har tagit beslut om att ställa in Projektnärings vårträff 2020.

Med tanke på den ökande smittorisken, och situationen gällande Covid-19 (Coronaviruset) har
Projektnäring valt att ställa in Vårträffen 2020.
Den 20 November kommer att Höstträffen att äga rum.
Tack för er förståelse.

Projektnäring uppmanar till lugn över situationen och råder alla att följa
officiella informationskällor om situationen och undvika ryktesspridning.
Har man allmänna frågor om Coronaviruset så kan man
ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Andra officiella källor är:

folkhalsomyndigheten.se
1177.seTill anmälan