Vårträffen 2022

NÄR: 6 MAJ 2022
TID: 08.00 – 12.00 med efterföljande lunch.
PLATS: STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE

Konferencier är som vanligt Jan Öhman
EMMA FRANS

”Finns det vaccin mot infodemin?”

Hur avgör man vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt?
Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga?
Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

Emma Frans kommer att berätta om hur vi kan få vetenskapskoll, och hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas. Hon kommer också att tala om vikten av att inte falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik och hur vi kan skilja fakta från lögn. Emma är forskare vid Karolinska institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet.

Hon är doktor i medicinsk epidemiologi och har tidigare arbetat som forskare vid University of Oxford. På hennes blogg vill hon ge ett vetenskapligt perspektiv på aktuella eller intressanta frågor. Hon reflekterar över medicinska forskningsstudier och är väldigt intresserad av beteende, evolution, psykiatri, folkhälsa och vetenskaplig kommunikation.
2017 fick Emma Stora Journalistpriset i kategorin Årets röst, för att sedan utses till Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning. Hon har många års erfarenhet av att utföra och granska vetenskapliga studier, och undervisar i vetenskaplig metodik.

ROBIN TEIGLAND

”If you love knowledge, set it free!”

Vi verkar i en alltmer digital värld – vi samverkar i nätverk och vidareutvecklar och omprövar ständigt vår kunskap. Hur ska vi klara dessa utmaningar på bästa sätt?
Robin Teigland kommer att ge oss inspirerande inblickar i sin forskning och tips på hur vi dra nytta av dessa utmaningar.

Robin Teigland är professor i strategi och digitalisering vid Chalmers och ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har kallats Sveriges Start up professor och
The Ocean Tech Professor. Robin är chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab med uppdrag att ge Sverige en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin.

Robin sitter i styrelsen för Luftfartsverket och Akademiska Hus. Som impactentreprenör och genom Peniche Ocean Watch Initiative (POW), som Robin är grundare till, arbetar hon för att utveckla och skapa bästa möjliga förutsättningar för en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal. Innan Chalmers var hon professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin är Handelshögskolans sjätte kvinnliga professor sedan grundandet 1909. Hon intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter.